شرایط نامساعد جوی تولید گردو جغتای خراسان رضوی را کاهش داد

 

شرایط نامساعد جوی تولید گردو جغتای خراسان رضوی را کاهش داد 

🔹مدیر جهاد کشاورزی جغتای در استان خراسان رضوی گفت: تداوم خشکسالی، گرمای تابستان، وزش باد گرم و سرمازدگی موجب کاهش ۳۰ درصدی برداشت گردو از باغ‌های این شهرستان نسبت به پارسال شد.  🔹محمدجواد ایزدیان : میانگین عملکرد باغ‌های گردوی جغتای را در شرایط عادی هزار و ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار ذکر و بیان کرد: برداشت امسال این محصول از باغ‌های شهرستان بخاطر تنش آب و شرایط جوی با نیم تن کاهش به کمتر از هزار و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار افت کرده است.  🔹وی افزود: این کاهش در حالی است که جغتای قطب تولید مرغوبترین نوع گردو در خراسان رضوی شناخته می‌شود. هر چند ظرف سالهای اخیر باغداران جغتایی ارقام جدید گردو همچون "چندلر" را کاشته‌اند اما همچنان بیشترین رقم کشت شده گردو در باغهای این شهرستان "محلی" است.


انتهای مقاله
  • نویسنده :مونا اسمعیلی

    دکتری گیاهپزشکی شاخه بیماری شناسی گیاهی و تخصص اصلی کنترل بیولوژیک
top