• مونا اسمعیلی

شرکت سینجنتا

 سینجنتا یکی از بزرگترین کمپانی های پیشرو در بخش کشاورزی با بیش از 28000 کارمند در 90 درصد کشور جهان است که هدف آن آوردن پتانسیل تولید گیاهان به زندگی بشر می باشد.

 سینجنتا به واسطه تولید علم در سطح جهانی، دسترسی فراگیر و تعهد به مشتریان، ما برای بالا بردن عملکرد گیاهان زراعی ،محافظت از محیط زیست،بهبود سلامت و کیفیت زندگی در جوامع مختلف تلاش می نماید. 

یکی از مناطق استراتژیک در حال رشد برای  سینجنتا، آفریقا و خاورمیانه می باشد و ما با اشتیاق در روند توسعه کشاورزی در این مناطق مشارکت می کنیم. در سال 2012  سینجنتا اعلام نمود که در طی یک دوره 10 ساله با هدف ایجاد تغییر اساسی و بنیادین در تولیدات کشاورزی ،مبلغی بیش از 500 میلیون دلار در منطقه آفریقا و خاورمیانه سرمایه گذاری نموده و 700 نفر را به کار می گمارد. با همکاری مستمر و نزدیک با کشاورزان و با توجه به طیف محصولات ما در بذور، سموم دفع آفات نباتی ، روش های تیمار بذور و همچنینآموزش مصرف کنندگان در جهت استفاده صحیح ،موثرو ایمن ،ما قادر به ارائه راه حل هایی جامع جهت فائق آمدن به چالش های پیش روی بخش کشاورزی هستیم . ما هر ساله صد ها مزارع نمایش و کارگاه های آموزشی برای کشاورزان در سراسر جهان برگزار می نماییم . همکارانمان نیز در نقاط مختلف جهان با تاکید بر دانش و اگاهی منطقه ای به همراه اطلاعات عمیق و وسیع از علوم مختلف کشاورزی به دنبال یافتن راه حل های مناسب و در خور ،جهت ایجاد ارزش افزوده و سود بیشتر برای کاربران بخش کشاورزی می باشند.

یکی از بزرگترین چالش های پیش روی سیاره ما نیاز به ایجاد امنیت غذایی برای جمعیت رو به رشد از منابع در حال تحلیل می باشد . در سپتامبر 2013  سینجنتا طرحی را به عنوان« Good Growth Plan» با شش تعهد مهم جهانی مطرح نمود تا از ان به عنوان نقشه راهی برای این شرکت جهت ایجاد ثبات و امنیت غذایی تا سال 2020 استفاده نماید. 

سینجنتا کشاورزان را در سراسر جهان به منظور افزایش میزان و کیفیت محصول حمایت می نمای.

 سینجنتا با رائه محصولات نواورانه در حفاظت گیاهان و بذور نقش به سزائی در تامین غذای سالم و کافی برای جمعیت رو به رشد جهان ایفا می کند. 

 سینجنتا بهبود سلامت و کیفیت زندگی جوامع بشری را مد نظر دارد. 

 سینجنتا دارای محصولاتی مثل :

حشره کش ها 

قارچ کش ها 

علف کش ها 

ضد عفونی بذور و تنظیم کننده رشد 

کودها 

بذور زراعی

بذور صیفی  می باشد. 

برای مشاهده تمام محصولات شرکت سینجنتا کلیک کنید

top