• مونا اسمعیلی

شرکت مشکفام فارس

شرکت شیمیایی مشکفام فارس (MFC در سال 1374 در زمینی به مساحت بیش از پانزده هزار متر مربع تاسیس و در سال 1376 به بهره برداری رسید.مجتمع تولید مشکفام فارس دارای خطوط مختلف و کاملا مجهز به ماشین آلات مدرن ساخت اروپای غربی و ایران است که قادر به انجام فرمولاسین های WP، EC، FS، G، SP، SL، DS، EW، SC، DF می باشد. این فرمولاسین ها در سه گروه حشره کش علف کش و قارچ کش و در سالن های کاملا مجزا تولید می گردد.

آزمایشگاه شرکت مشکفام فارس مجهز به تجهیزات مدرن جهت تحقیقات و کنترل کیفی می باشدو به عنوان قلب کارخانه محسوب می گردد. این آزمایشگاه با دارا بودن استاندارد ISO - IEC 17025 در زمره آزمایشگاه های معتمد وزارت کشاورزی به شمار می آید. نظارت مستمر و انجام آزمایشات لازم توسط پرسنل متخصص این واحد همواره تضمین کیفیت محصولات تولیدی مشکفام فارس بوده و می باشد.

از آنجایی که اخذ استاندارد ISO - IEC 17025 تجهیز آزمایشگاه به کلیه دستگاه ها و سیستم های مدرن آنالیز با شد، لذا استفاده از نیروهای متخصص و نیز ارتقاء سطح علمی اپراتورهای آزمایشگاه گام مهمی در تحقق و دستیابی به این امر بودهاست. از طرفی شرکت مشکفام فارس تنها تولید کننده سموم در کشور می باشد که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای چهار محصول خود گردیده است.

در پی بازدید کارشناسان شرکت های مطرح در سطح بین الملل، شرکت مشکفام فارس موفق گردید چندین سم جدید تحت لیسانس شرکت های مذکور در کشور تولید نماید که برای مثال می توان از شرکت های بایر آلمان و نیهون نوهیاکوی ژاپن نام برد.

طی سال های اخیر سهم شرکت مشکفام فارس از بازار سم کشور بین 20 الی 22 درصد بوده است.

تولید سالانه شرکت مشکفام فارس که بالغ بر 4500 تن با تنوع بیش از 70 نوع سم می باشد، توسط دفاتر و نمایندگی های مستقر در 30 استان کشور عرضه می گردد.

دفاتر فنی شرکت مشکفام فارس در اقصی نقاط کشور آماده ارائه کلیه خدمات فنی به مصرف کنندگان عزیز می باشد.

نام سموم شرکت مشکفام فارس

1.آترازین (گزاپریم)

2.امترین

3.استوکلر (انیت )

4.اگزادیازون (رونستار)

5.ارادیکان

6.اکسی فلورفن (گل)

7.بن سولفورون متیل (لونداکس )

8. برموکسینیل +ام سی پی آ

9.بنتازون (بازگران )

10.بوتاکلر

11.فن مدیفام +دس مدیفام+اتوفومیست

12. پرتیلاکلر

13پاراکوات

14.تبوتیورون

15.تری بنورون متیل

16.تری فلورالین

17.توفوردی

18.تیوبنکارب

19.کوئیزالوفوپ -پی - اتیل

20.کلودینافوپ پروپارژیل

21.کلوپیرالید

22.گلایفوزیت

23.متری بوزین

24.مولینیت

25.نیکوسولفورون

26.هالوکسی فوپ-ارمتیل

27.آبامکتین

28. اتیون

29.استامی پراید

30.ایمیداکلوپراید

31.ایمیدکلوپراید 250 سی سی

32.ایندوکساکارب

34.پروفنفوس

35. پرمترین

36.پیریمکارب

37.تیودیکارب

38.تری کلروفن

39. دلتامترین

40.دیازینون

41.دیازینون 250

42.دیازینون

43.دیازینون گرانول

44. دیازینون گرانول

45.دیازینونئگرانول

46.دی کلرووس

47.دیمتوات

48.روغن یک ولک

49.روغن 4 ولک

50.روغن 20 ولک

51.روغن 20 ولک سطل

52.سایپرمترین

54. سایپرمترین 100 سی سی

55. فن پروپاترین

56.فن والریت

57.فنیتروتیون

58.فوجی مایت نوهیاکو

59. فوزالن

60.فیپرونیل

61.کارتاپ

62.کلرپیریفوس

63. کلرپیریفوس

64.کلرپیریفوس

65.مالاتیون

66.هگزافلومورون

67.متالدهاید

68.متام سدیم

69.ایپردیون+کاربندازیم

70. پروپیکونازول

71.تبوکونازول

72.تبوکونازول

74.تری دمورف

75.تری سیکلازول

76.تیوفانات متیل

77.فوجی وان

78.کاپتان

79.کاربندازیم

80.کلرتالونیل

81.کوپراکسی کلراید

82.مانکوزب

83.حامی مایع

84.نامی پودر

85. نامی مایع

86. نامی مایع

87. پروپوکسور

88. پروپتامفوس

89.دلتامترین دامی

90.دلتامترین دامی

91.سایپرمترین دامی

92.فوکسیم

93.اورتوس

94.برموپروپیلات

95.پروپارزیت

96.تترادیفون

97.فن پیروکسی میت

98.هگزی تیازوکس